عشق؟

بازی آنلاین تراوین
نوشته شده در دو شنبه 18 فروردين 1393برچسب:,ساعت 21:2 توسط ناشناس| |

 دوباره شب شد و رفتم به ناکجای خودم

به گریه های صمیمی به انتهای خودم

تمام عاطفه ام را به شعر می سپرم

و ناله می کنم اما فقط برای خودم

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت 19:35 توسط ناشناس| |

 ایــــــن روزها ...

هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم

ای کــاش

یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی

ایـــــن که هســـــــتی و کنــــارم نیســــــــتی

دیـــــــــوانــــه ام میکنــــــــــد ..

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت 19:27 توسط ناشناس| |

 گفت : בوستت בارمهر چہِ گشتم مثل تو پیـבا نشـבگفتم : خوب گشتے ؟گفت : آرهگفتم : اگه בوستم בاشتے نمے گشتے . . .
 

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت 19:26 توسط ناشناس| |

 شاید تو…

سکوت میان کلامم باشی!

دیده نمیشوی

اما من تو را احساس می کنم!

شاید تو ….

هیاهوی قلبم باشی!

شنیده نمیشوی

اما من تو را نفس می کشم!

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت 19:24 توسط ناشناس| |

 درد دارد . . .وقتی حالم در واژه ها نمی گنجدحوصله ام برفیست با یک عالمهقندیل دلتنگی از گوشه دلم آویزانکافیست کمی"ها" کنید تا آب شوم. . .

نوشته شده در دو شنبه 30 دی 1392برچسب:,ساعت 19:19 توسط ناشناس| |

نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392برچسب:,ساعت 14:11 توسط ناشناس| |

از یعقوب آموختم؛ وقتی عزیزت کنارت نیست ، کور بودن بهتر است.........

نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392برچسب:,ساعت 13:51 توسط ناشناس| |

وقتی که دل گرفت

دیگه منت زمین را نکش

در آسمان باز است

پر بکش
نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392برچسب:,ساعت 13:48 توسط ناشناس| |

دارم فکر میکنم...


کسی که با رفتنش خوشبختی رو ازت می گیرهچه جوری می تونه بهت بگه


روزی هزار باربرات ارزوی خوشبختی می کنه. . .

 
نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392برچسب:,ساعت 13:43 توسط ناشناس| |


Power By: LoxBlog.Com